Dear Parents,

Below is just some information for the year regarding important weekly routines. If you have any questions or concerns please come and see me straight away.

Thank you,

Mr R Jones

Annwyl Rhieni,

Isod mae ychydig o wybodaeth am y flwyddyn ynghylch arferion wythnosol pwysig. Os oes gennych unrhyw gwestiynau dewch i’m gweld ar unwaith.

Diolch,

Mr R Jones

For Day to Day information, check out our Class Dojo Page:

Am wybodaeth o ddydd i ddydd, edrychwch ar ein Tudalen Dojo:

Homework: Friday

Spelling Tests: Friday

PE: Tuesday and Friday

For more details about Year 5, click HERE.

Gwaith Cartref: Dydd Gwener

Prawf Sillafu: Dydd Gwener

Ymarfer Corff: Dydd Mawrth a Gwener

Am mwy o fanylion Flwyddyn 5, clic YMA.

Useful WebsitesGwefannau Defnyddiol