CLICK HERE FOR HOME LEARNING PACKS

Support for Parents/Carers

Home Learning Video

Learning Together, Growing Together

Dysgu gyda’n gilydd, Tyfu gyda’n gilydd

Croeso,

Welcome to Halfway Primary School, Llanelli

Please use the menu bar options to navigate the site. You will find all the information you need concerning school news and activities.

Shwmae,

Croeso i Ysgol Gynradd Hannerffordd, Llanelli

Defnyddiwch yr opsiynau bar dewislen i lywio’r wefan. Fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn â newyddion a gweithgareddau ysgol.

Jayne Thomas (Headteacher – Pennaeth)

Useful Websites